Usługi


Świadczymy usługi: 

prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów KPiR

prowadzenia ksiąg handlowych - pełna księgowość

prowadzenia ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)

kontrola formalnej i rachunkowej dokumentów

kompleksowa obsługi rozliczeń z Urzędem Skarbowym

sporządzania i składania deklaracji oraz plików JPK

reprezentowania przed Urzędem Skarbowym

rozliczania rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych

Ceny wszystkich usług są ustalane indywidualnie z klientem, po zapoznaniu się ze specyfiką firmy, ilością dokumentów i zakresem usług.